معرفی روش‌های پژوهشی روان‌شناسی


چهارشنبه 10 اسفند 1390 ساعت 12:18

الف- سه نوع روش پژوهش

1  پژوهش علّی (سببی) 
اغلب مردم هنگامی که به آزمایش‌های علمی فکر می‌کنند، چیزی که بیشتر به ذهنشان می‌آید پژوهش بر روی علّت‌ها و اثرات است. آزمایش بر روی روابط علّی، تاثیر یک یا چند متغیر را بر روی یک یا چند متغیر نتیجه، مورد بررسی قرار می‌دهد. این نوع پژوهش همچنین به تعیین این نکته می پردازد که آیا یک متغیر باعث بروز یا تغییر متغیر دیگری می‌شود یا نه. به عنوان مثالی از این نوع پژوهش می‌توان به تغییر دادن مقداردارو و بررسی اثرات آن بر روی بیماران مورد مطالعه اشاره کرد. 


آمار در اپيدميولوژي


سه شنبه 2 اسفند 1390 ساعت 12:56

 

شيوع نقطه اي، وقوع تجمعي، ...

 

شكل زير محاسبه وقوع تجمعي (incidence proportion) و شيوع نقطه‌اي (point prevalence) را به صورت چشمي نشان مي‌دهد. 6 مورد از يك بيماري در يك جمعيت 100 نفري در دوره زماني معين ديده شده است. طول خط‌ها مدت زمان استقرار بيماري را نشان مي‌دهند.

براي بدست آوردن شيوع نقطه اي بيماري (منظور در يك نقطه خاص از زمان است)، تعداد افراد بيمار در آن نقطه از زمان را بر تعداد افراد در معرض خطر (در آن زمان) تقسيم مي‌كنند.


آموزش تحليل مسير و اصول آن


سه شنبه 2 اسفند 1390 ساعت 12:55

آموزش تحليل مسير و اصول آن

نويسنده: زهرا پورکاظم

 

تحليل مسير يا path analysis روش آماري كاربرد ضرايب بتاي استاندارد رگرسيون چند متغيرى در مدل هاى ساختاري است .هدف تحليل مسير به دست آوردن برآوردهاى كمى روابط علّى ( همکنشي يکجانبه يا کواريته) بين مجموعه اى از متغيرهاست.ساختن يک مدل علّي لزوماً به معناي وجود روابط علّي در بين متغيرهاي مدل نيست بلکه اين عليت بر اساس مفروضات همبستگي و نظر و پيشينه تحقيق استوار است.

تحليل مسير بيان مى كند كه كدام مسير مهمتر و يا معنادارتر است.ضرايب مسير براساس ضريب استاندارد شده رگرسيون محــــــاسبه مى شود. يك متغير به صورت تابعى از ديگر متغيرها فرض مى شود و مدل رگرسيونى آن ترسيم مى شود.براي بدست‌آوردن برآوردهاي ضرائب اصلي مسير کافي است هر متغير وابسته (درونزا) به متغيرهائي که مستقيماً تحت تأثير آن است بازگشت داده شود. به بيان ديگر براي برآوردهاي هر يک از مسيرهاي مشخص شده، ضرائب استانداردشده رگرسيون (يا ضرائب مسير) محاسبه مي‌شود. اين ضرائب از طريق برقراري معادله‌هاي ساختاري يعني معادله‌هائي که ساختار روابط مفروض در يک مدل را مشخص مي‌سازد به دست مي‌آيند.
تحليل مسير صرفًا بر روي متغيرهاي مشاهده شده (variable observed قابل انجام است. در صورت نياز با فرض وجود متغيرهاي مکنون(latent variable) مي توان از طريق دستور compute متغيرهاي مشاهده شده را ميانگين گرفته و در قالب يک متغير مشاهده شده بيان کنيم.

 


کاربرد آمار در پژوهشهای علوم پزشکی


دوشنبه 24 بهمن 1390 ساعت 12:46

دانلود پاورپوینت "کاربرد آمار در پژوهشهای علوم پزشکی" دكتر علي اكبر حقدوست

  مقاله از : مجتبی آروین [ایمیل]

برخی زمینه های فعالیت برای آماریها در پزشکی و سلامت


چهارشنبه 12 بهمن 1390 ساعت 11:39

تحقیقات پزشکی:
فعالیتهایی ازقبیل مقایسه روشهای جدید درمان در پزشکی با روشهای قدیم درمانی، تعیین انتخاب روش نمونه گیری مناسب، پردازش داده ها و آنالیزهای آماری
سلامت حیوانات:
آمارشناس هایی که در بخش سلامت حیوانات کار می کنند همراه با فارغ التحصیلان رشته هایی مانند شیمی، بیولوژی، علوم دام، علوم کامپیوتر و تجارت در جهت کشف و پیشرفت روشهایی برای حفظ سلامت حیوانات، تولید غذای سالم و مطمئن کوشش می


سایر صفحات : 1234