کاربرد آمار در سازمانهای بهداشتی


دوشنبه 24 بهمن 1390 ساعت 13:00

کاربرد آمار درسازمان های بهداشتی
    در جهان امروز اطلاعات جزو سرمايه های ملی هر کشوری محسوب می شود , تا جايي که اين مهم به صحنه رقابت بين المللی تبديل شده است . با توجه به توسعه فنآوری اطلاعات و رشد فزآينده تکنولوژی ارتباطات دسترسی به اطلاعات با حجم و سرعت بالا , مديران بهداشتی و درمانی را در زمينه رعايت اصول مديريتی و ايجاد هماهنگی لازم و تصميم گيری سريع ياری می نمايد . بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از مهمترين ابزاری است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مديران بهداشتی و درمانی نه تنها از اين قاعده مستثنی نيستند , بلکه با توجه به هدف نهايي تشکيلات بهداشت و درمان بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد .
    سازماندهی گردش اطلاعات و آمار و تهيه فرمت های مناسب و فرايندهای لازم برای جمع آوری آمار نيز از ابزارهايي است که ما را در تحقق اصول پي ش بينی شده برنامه های راهبردی دانشگاه در اين حوزه کمک خواهد نمود . ضمن اينکه بستر لازم برای بکارگيری تکنو لوژی جدي د و ايج اد پايگاه اطلاعاتی مناسب , آناليز وضع موجود و فراهم نمودنروش های مناسب کار و برآورد دقيق نيازها است .مقوله آمار در زندگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... بااهميت است.
    بدون آمار و اطلاعات دقيق برنامه‌ريزي نوعي ‌انشاي‌ اقتصادي يا توسعه‌اي است كه نمود عيني و عملي نخواهد داشت. مبنا و زير بناي هر نظام فعال فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... آمارهاي دقيق و قابل اتكاست.
    آمارها بر اساس مدل‌ها به دست مي‌آيند و مدل‌ها ساخته‌ ذهن‌گونه است. اختلاف در آمار هم نشانه‌ ضعف برنامه و هم‌گوياي ناكارآمدي آماري است. لذا ضروري است كه آمارها از يك مركزيت فكري، براي طراحي، اجرايي و يكدستي برخوردار باشند. نمي‌شود به برنامه‌ريزي فكر كرد اما به آمار نينديشيد و نمي‌شود در مورد همه چيز برنامه داشت، ولي در مورد «آمار» برنامه نداشت. آمار هم برنامه است و هم «با» برنامه. در اين راستا آنكه با آمار سخن مي‌گويد و به آمار مي‌انديشد از دقت و وضوح بيشتري بهره‌مند است.


کنترل کیفیت


پنجشنبه 13 بهمن 1390 ساعت 19:15

 

الزامات استاندارد 17025   ISO/IEC در آزمایشگاههای آزمون های غیر مخرب (NDT)

چکیده:

هر آزمایشگاه باید یك سیستم كیفی متناسب با دامنه شمول فعالیتهای خود ایجاد و اجرا كرده و خط مشی ها، سیستم ها، برنامه ها، روش های اجرایی و دستور العمل های خود را مستند سازد.

 بین المللی به عنوان نتیجه ای از تجربه وسیع در پیاده سازی EN 45001 و ISO/IEC GUIDE25 تهیه شده بود كه جایگزین هر دو آنها شد 


برخی زمینه های فعالیت برای آماریها در صنعت و تجارت


چهارشنبه 12 بهمن 1390 ساعت 11:24

بیمه:
فارغ التحصیلان رشته آمار آکچواری در اکثر زمینه های بیمه ای مانند طرحهای حقوق بازنشستگی، جداول عمر، ارزیابی ریسک، بقای مشتری و مدیریت اجرایی/عملیاتی فعالیت می کنند. آنها به تصمیم گیریهای یک موسسه بازرگانی کمک می کنند تا موسسه مذکور با توجه به سرمایه گذاریها، اوراق قرضه و ...علاوه بر دستیابی به سود، شرایطی به وجود آورد که ضامن بقای خود در جامعه رقابتی باشد.
مهندسی:
کمک در اجرای پروژه های مهندسی مانند:


  • پروژه یک مهندس شیمی برای یافتن راههایی جهت کاهش ضایعات شیمیایی
  • پروژه یک مهندس الکترونیک برای طراحی و ساخت یک محصول قابل رقابتی
  • پروژه یک مهندس سازه برای شناخت کارآیی یک ترکیب جدید مصالح


مالی:

  • ساخت مدلهایی که به یک سازمان در رابطه با جلوگیری از خطر و سوء استفاده کمک می کند.
  • پیش بینی بودجه یک شرکت در سال آتی
  • ساخت مدلهای پیش بینی کننده بر اساس اطلاعات اقتصادی یا تجاری گذشته

 

بازاریابی:
برای آگاهی از خواسته ها و نیازهای مشتریان یک محصول یا نوع جدید آن، آمارشناس ها می توانند طرحهایی را ارائه دهند و بررسی های نمونه ای انجام دهند تا از نظرات مشتریان درمورد محصول مطلع شوند.


  • چه طرح مورد علاقه مشتریان است؟
  • میزان فروش محصول تولید شده در آینده چه مقدار پیش بینی می شود و روند آن چگونه است؟

     


کاربرد آمار در مديريت صنعت برق


چهارشنبه 12 بهمن 1390 ساعت 10:39

 

چکيده گزارش تحليلی نتايج  نظرسنجی «کاربرد آمار در مديريت صنعت برق»  در سال 1385

در کليه معاونت های  شرکت توانير

برای انجام نظرسنجی بعمل آمده در پایان سال 1385، راجع به کاربرد «گزارشات آمار رسمی صنعت برق» منتشره از سوی مرکز اطلاع رسانی، 194 پرسشنامه توزیع گردید که تعداد 90 پرسشنامه از سوی مدیران و کارشناسان صنعت برق شرکت توانیر تکمیل شد.

در تحلیل های آماری بعمل آمده نکات زیر مشهود است:


سایر صفحات : 1