در هر کجای ایران هستید و به متخصص آماری نیاز دارید با ما تماس بگیرید

email: amarnahad@yahoo.com

Tell: 05118837389 - 09153052079

 تصویر گواهی ثبت شرکت


جمعه 29 اردیبهشت 1391 ساعت 19:19

تصویر گواهی ثبت شرکت

 


معرفی روش‌های پژوهشی روان‌شناسی


چهارشنبه 10 اسفند 1390 ساعت 12:18

الف- سه نوع روش پژوهش

1  پژوهش علّی (سببی) 
اغلب مردم هنگامی که به آزمایش‌های علمی فکر می‌کنند، چیزی که بیشتر به ذهنشان می‌آید پژوهش بر روی علّت‌ها و اثرات است. آزمایش بر روی روابط علّی، تاثیر یک یا چند متغیر را بر روی یک یا چند متغیر نتیجه، مورد بررسی قرار می‌دهد. این نوع پژوهش همچنین به تعیین این نکته می پردازد که آیا یک متغیر باعث بروز یا تغییر متغیر دیگری می‌شود یا نه. به عنوان مثالی از این نوع پژوهش می‌توان به تغییر دادن مقداردارو و بررسی اثرات آن بر روی بیماران مورد مطالعه اشاره کرد. 


متغیرها و مقیاسها روزنه ای به دنیای پژوهش


سه شنبه 2 اسفند 1390 ساعت 13:21

پدید آورنده : دکتر حسین خنیفر

hkhanifar@yahoo.co

 

مقدمه

 

یکی از مباحث مهم تحقیق، انواع متغیرها و مقیاس هاست. متغیرها در تعاریف مختلف، به عواملی اطلاق می شوند که ثابت نبوده، در یک مجموعه1 و یا در ارتباط با پدیده های دیگر، می توان آنها را جایگزین عوامل معینی که هم مقدار باشند، کرد.

درباره مطالعات پژوهش، متغیرها عبارت از عوامل تأثیرگذاری هستند که نقش و ارزش و میزان تأثیر آنها ثابت نیست؛ اما در عین حال، می توان اثرگذاری آنها را اندازه گرفت. از این رو، متغیرها عواملی هستند که بر پدیده ها و بر یکدیگر، تأثیر می گذارند؛ ولی ارزش و میزان تأثیرشان ثابت نیست و نقش آنها، پایدار نیست؛ اما قابل اندازه گیری هستند. بعد از شناسایی متغیرهای تحقیق که سنگ بنای پژوهشند، چون اندازه گیری آنها به یک صورت ممکن نیست، لزوم پرداختن به مقیاس ها ضروری می شود که عبارتند از مجموعه قواعدی برای انتساب آزمودنی ها به مقوله ها یا اعداد به آزمودنی ها (Baron Kenney 2001 p 51) که این دو مبحث را در این بخش پی می گیریم.

 


آمار در اپيدميولوژي


سه شنبه 2 اسفند 1390 ساعت 12:56

 

شيوع نقطه اي، وقوع تجمعي، ...

 

شكل زير محاسبه وقوع تجمعي (incidence proportion) و شيوع نقطه‌اي (point prevalence) را به صورت چشمي نشان مي‌دهد. 6 مورد از يك بيماري در يك جمعيت 100 نفري در دوره زماني معين ديده شده است. طول خط‌ها مدت زمان استقرار بيماري را نشان مي‌دهند.

براي بدست آوردن شيوع نقطه اي بيماري (منظور در يك نقطه خاص از زمان است)، تعداد افراد بيمار در آن نقطه از زمان را بر تعداد افراد در معرض خطر (در آن زمان) تقسيم مي‌كنند.


سایر صفحات : 1234567...