در هر کجای ایران هستید و به متخصص آماری نیاز دارید با ما تماس بگیرید

email: amarnahad@yahoo.com

Tell: 05118837389 - 09153052079

 


آموزش تحليل مسير و اصول آن


سه شنبه 2 اسفند 1390 ساعت 12:55

آموزش تحليل مسير و اصول آن

نويسنده: زهرا پورکاظم

 

تحليل مسير يا path analysis روش آماري كاربرد ضرايب بتاي استاندارد رگرسيون چند متغيرى در مدل هاى ساختاري است .هدف تحليل مسير به دست آوردن برآوردهاى كمى روابط علّى ( همکنشي يکجانبه يا کواريته) بين مجموعه اى از متغيرهاست.ساختن يک مدل علّي لزوماً به معناي وجود روابط علّي در بين متغيرهاي مدل نيست بلکه اين عليت بر اساس مفروضات همبستگي و نظر و پيشينه تحقيق استوار است.

تحليل مسير بيان مى كند كه كدام مسير مهمتر و يا معنادارتر است.ضرايب مسير براساس ضريب استاندارد شده رگرسيون محــــــاسبه مى شود. يك متغير به صورت تابعى از ديگر متغيرها فرض مى شود و مدل رگرسيونى آن ترسيم مى شود.براي بدست‌آوردن برآوردهاي ضرائب اصلي مسير کافي است هر متغير وابسته (درونزا) به متغيرهائي که مستقيماً تحت تأثير آن است بازگشت داده شود. به بيان ديگر براي برآوردهاي هر يک از مسيرهاي مشخص شده، ضرائب استانداردشده رگرسيون (يا ضرائب مسير) محاسبه مي‌شود. اين ضرائب از طريق برقراري معادله‌هاي ساختاري يعني معادله‌هائي که ساختار روابط مفروض در يک مدل را مشخص مي‌سازد به دست مي‌آيند.
تحليل مسير صرفًا بر روي متغيرهاي مشاهده شده (variable observed قابل انجام است. در صورت نياز با فرض وجود متغيرهاي مکنون(latent variable) مي توان از طريق دستور compute متغيرهاي مشاهده شده را ميانگين گرفته و در قالب يک متغير مشاهده شده بيان کنيم.

 


نمونه گیری ماتریسی چندگانه


دوشنبه 1 اسفند 1390 ساعت 22:28

 

Matrix Sampling of Items in Large-Scale Assessments

Ruth A. Childs
Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto

Andrew P. Jaciw
Stanford University

Matrix sampling of items – that is, division of a set of items into different versions of a test form – is used by several large-scale testing programs. Like other test designs, matrixed designs have both advantages and disadvantages. For example, testing time per student is less than if each student received all the items, but the comparability of student scores may decrease. Also, curriculum coverage is maintained, but reporting of scores becomes more complex. In this paper, matrixed designs are compared with more traditional designs in nine categories of costs: development costs, materials costs, administration costs, educational costs, scoring costs, reliability costs, comparability costs, validity costs, and reporting costs. In choosing among test designs, a testing program should examine the costs in light of its mandate(s), the content of the tests, and the financial resources available, among other considerations.

 

برای دانلود کامل مقاله فایل زیر را دانلود کنید

دانلود


نرم افزار sas


چهارشنبه 26 بهمن 1390 ساعت 23:23

دانلود ترجمه کامل help نرم افزار sas (قسمت اول)

بخش اول   بخش دوم   بخش سوم   بخش چهارم    بخش پنجم    بخش ششم


کاربرد آمار در سازمانهای بهداشتی


دوشنبه 24 بهمن 1390 ساعت 13:00

کاربرد آمار درسازمان های بهداشتی
    در جهان امروز اطلاعات جزو سرمايه های ملی هر کشوری محسوب می شود , تا جايي که اين مهم به صحنه رقابت بين المللی تبديل شده است . با توجه به توسعه فنآوری اطلاعات و رشد فزآينده تکنولوژی ارتباطات دسترسی به اطلاعات با حجم و سرعت بالا , مديران بهداشتی و درمانی را در زمينه رعايت اصول مديريتی و ايجاد هماهنگی لازم و تصميم گيری سريع ياری می نمايد . بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از مهمترين ابزاری است که امروزه در تمامی سطوح ضروری است و مديران بهداشتی و درمانی نه تنها از اين قاعده مستثنی نيستند , بلکه با توجه به هدف نهايي تشکيلات بهداشت و درمان بکارگيری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از اهميت ويژه ای برخوردار می باشد .
    سازماندهی گردش اطلاعات و آمار و تهيه فرمت های مناسب و فرايندهای لازم برای جمع آوری آمار نيز از ابزارهايي است که ما را در تحقق اصول پي ش بينی شده برنامه های راهبردی دانشگاه در اين حوزه کمک خواهد نمود . ضمن اينکه بستر لازم برای بکارگيری تکنو لوژی جدي د و ايج اد پايگاه اطلاعاتی مناسب , آناليز وضع موجود و فراهم نمودنروش های مناسب کار و برآورد دقيق نيازها است .مقوله آمار در زندگي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... بااهميت است.
    بدون آمار و اطلاعات دقيق برنامه‌ريزي نوعي ‌انشاي‌ اقتصادي يا توسعه‌اي است كه نمود عيني و عملي نخواهد داشت. مبنا و زير بناي هر نظام فعال فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... آمارهاي دقيق و قابل اتكاست.
    آمارها بر اساس مدل‌ها به دست مي‌آيند و مدل‌ها ساخته‌ ذهن‌گونه است. اختلاف در آمار هم نشانه‌ ضعف برنامه و هم‌گوياي ناكارآمدي آماري است. لذا ضروري است كه آمارها از يك مركزيت فكري، براي طراحي، اجرايي و يكدستي برخوردار باشند. نمي‌شود به برنامه‌ريزي فكر كرد اما به آمار نينديشيد و نمي‌شود در مورد همه چيز برنامه داشت، ولي در مورد «آمار» برنامه نداشت. آمار هم برنامه است و هم «با» برنامه. در اين راستا آنكه با آمار سخن مي‌گويد و به آمار مي‌انديشد از دقت و وضوح بيشتري بهره‌مند است.


کاربرد آمار در پژوهشهای علوم پزشکی


دوشنبه 24 بهمن 1390 ساعت 12:46

دانلود پاورپوینت "کاربرد آمار در پژوهشهای علوم پزشکی" دكتر علي اكبر حقدوست

  مقاله از : مجتبی آروین [ایمیل]

سایر صفحات : 12345678...